VELKOMMEN TIL REMÉDICO AS

- frekvensbehandling - veien til en bedre helse

Frekvensbehandling kan fjerne årsaken til mange helseplager, helt ned til det grunnleggende DNA-nivået. Tusenvis fra USA, Canada, Tyskland, Australia og Norge har forbedret sin helse langt utover det mange hadde kunnet håpe på. Her er ingen inngripende fremgangsmåter, ingen voldsomme midler eller bivirkninger. Remediene kommer i form av elektrifisert vann på flasker. Det kreves ingen spesiell diet og remediene kan kombineres med all annen medisin og behandling.

 

 

Vi jobber ikke på ”sykdom”, men på ”auraen” og symptomene på blokkeringene til auraen. Behandling med remediene må på ingen måte medføre at du unnlater å oppsøke lege. Vi ønsker at alle som kommer til oss skal ha vært hos en lege først, da legen stiller diagnose, - det gjør ikke vi.

 

 

Alt har sin spesielle frekvens (svingning/vibrasjon): Papiret du skriver på, blekket du skriver med, bordet du sitter ved. I helsesammenheng blir ting som skader oss kalt patogener; som bakterier, virus, sopp, parasitter, stråling, kjemikalier etc. Hver og en av de har sin spesielle frekvens. Når vi bruker den riktige frekvensen til for eksempel streptokokker, vil den over tid gå i oppløsning. Der disse to frekvensene møtes, vil det oppstå interferens. Dette blir som en operasanger som synger en spesiell høy tone. Tonen kan knuse et champagneglass uten å skade verken brettet det blir båret på eller servitøren som bærer det. På samme måte vil den riktige frekvensen i dråpene du inntar nullstille bakterien uten noen innvirkning på omgivelsene rundt. Derfor er remediene trygge.

 

 

De som tar ansvar for egen helse, vil eie den. Du har alltid muligheten til å gjøre noe med helsen din.

 

 

Velkommen til å ta det neste skrittet sammen med oss.