REMEDIER

- frekvensbehandling

I homeopati tar man vanligvis et sterkt middel og går gjennom en lettere eller kraftigere helbredelsesprosess over 10 – 100 dager for deretter å vurdere om et nytt middel skal benyttes. Av remediene tar man flere forskjellige samtidig tre ganger daglig over flere måneder i en sikker styrke som i de aller fleste tilfeller gjør at man unngår symptomsforverring. Homeopati er også frekvenser, prinsippet er det samme. Fordi remediene virker dypt og direkte på hovedårsaken, kan mange ”uhelbredelige” plager behandles, selv om dagens vitenskap finner dette umulig. Naturbehandlere på alle områder vever denne metoden lett inn i sine egne behandlingsformer uten at disse forstyrres. Dette er en terapi i utvikling og det finnes over 12.000 remedier.

 

 

Hvordan velges remediene?

 

Remediene velges ut fra symptomer og blokkeringer. Dette gjøres via en spyttprøve som bærer med sig RNA og DNA. Når legevitenskapen sier ”årsak ukjent” sier David Slater ”miasmer”. Miasmer er gresk for forurensning og forklaring på hvorfor noen sykdommer ligger i familien. Miasmer er svakheter som blokkerer arvestoffet. For å fjerne denne arven som har vært i generasjoner, må midlene tas over et lengre tidsrom. Enkle infeksjoner og parasitter vil fortsatt kunne forekomme, men ved å fjerne stadig flere arvelige faktorer vil vi bli mindre motagelige også for disse.

 

 

Miasmer - det savnede medisinske element

 

Miasmer betyr på gresk, ”noe bedervet eller en forurensning”. Det er forklaring på sykdommer som holder seg innen familien. Brystkreft kan gå igjen i noen familier, mens skoliose kan være det som går i en annen. Når familien kommer sammen og sammenligner notater, finner man ofte lignende særegenheter mht. helse. Til og med særegenheter i emosjonell atferd og personlighet kan ligne svært på hverandre. Den vanligste miasmen vi finner er av tuberkulose. Tuberkulosebakterien er veldig vanlig ut gjennom verden. Vi tenker på sykdommen som om den dreier seg om lunger, men sannheten er at det er bare en bakterie og den går over alt i kroppen. Eleanor Roosevelt døde av tuberkulose i beinmargen. Nesten alle som har arvet en beinsykdom, vil finne ut at den stammet fra en tuberkulosemiasme. Sensitivitet for sola skyldes en tuberkulosemiasme.

 

Uttrykket på et mer teknisk språk er en miasme en form for elektrisitet som undertrykker DNA i våre legemer. Siden vårt DNA er planen eller oppskriften for utviklingen av vår kropp, er alt som undertrykker det av stor betydning. Dagens vitenskap anerkjenner ikke denne form for elektrisitet og har følgelig ikke sett disse miasmene. Frå vårt standpunkt innebærer det at dagens vitenskap kjører blindebukk med tanke på å kunne finne nøkkelen til helbredelse.

 

Ved å bruke vibrasjonsremediene har vi blitt i stand til å utradere spesifikke miasmer som undertrykker DNA, slik at blokkeringen for utvikling av den spesifikke delen av kroppen blir fjernet. Vi har funnet ut at kroppen gjenopptar oppbyggingen av den delen av kroppen som om det ikke fantes noe som heter aldring. For eksempel, når remediene fjerner miasmene som blokkerer oppbyggingen av innvollene, begynner kroppen å lage sterkere innvoller. I kontrast, medisinen betrakter forfall av innvollene som en del av aldringen og tror at det er naturlig.

 

Ettersom du bare kan få disse miasmene i mors mage, kan de aldri manifesteres - det vil si slå rot - i en person igjen etter at en spesifikk miasmekombinasjon er løst opp. Dette betyr at vi kan hjelpe til med å fjerne en sykdom fra en persons liv slik at hun ikke kan få den igjen så lenge hun lever. Dette innebærer at om man oppløser miasmegruppen før vedkommende får barn selv, vil barna aldri få denne sykdommen. Resultater med over 10 000 mennesker forteller oss at genene gjenopptar sin korrekte funksjon når miasmeundertrykkelsen fjernes fra DNA.

 

 

Miasmer på DNA-nivå

 

I cellekjernen i hver eneste celle har man DNA nedarvet fra foreldre og alle forfedre... DNAet er bygd opp av baser som 3 og 3 danner en aminosyre. Når kroppen skal danne proteiner og enzymer, vil et RNA kopiere et bestemt gen, altså en rekke med aminosyrer fra selve DNAet. Hvis alt går som det skal vil RNA frakte denne bestemte koden til ribosomene et annet sted i cellen hvor det så dannes et protein eller enzym. Formen og egenskapen til dette proteinet/enzymet er svært avhengig av at rekkefølgen på aminosyrene/basene stemmer. Mutasjon er/sykdommer kan oppstå ved at en base eller en aminosyre er borte. Da danner ribosomene defekte eller ubrukelige proteiner/enzymer. Det miasmene gjør er at de gjør visse aminosyrer uleselige for RNA. Dette ligger i en blokkering i feltet rundt aminosyrene. Ikke i selve aminosyren! Miasmene er blokkeringer. Så dersom du nullstilles kan DNAet under leses riktig, slik at også RNA blir riktig, som igjen fører til at proteinet/enzymet som produseres blir riktig. (Her snakker vi om kroppens byggemateriale!)

 

 

Denne informasjonen er hentet fra Healers Who Share