TESTING

- informasjon om spyttprøver

Spyttet bærer i seg RNA og DNA både i sin virkelige og i sin vibrasjonelle form. Vi jobber med kroppens svingninger – det noen kaller ”auraen”. Ut i fra auraen kan vi avgjøre om det er harmoni/disharmoni på forskjellige plan hos mennesker. Dette gjør vi ved å sammenligne din spyttprøve med de forskjellige remedienes vibrasjoner for å se om disse vil kunne hjelpe kroppen med å fjerne denne disharmonien. Vi vil deretter sammensette en liste over de remediene du har testet positivt på, slik at du selv kan velge hva du ønsker å gjøre videre.

 

Innen skolemedisinen er den alminnelige oppfatningen at auraen ikke har noen betydning for kroppens helse. Vi ønsker ikke å begi oss inn på en diskusjon vedrørende dette, eller på noen måte erstatte den medisinske behandlingen som gis av det offentlige i Norge. Vi jobber kun med auraen.

 

Vær snill å spytte på en bomullsdott om morgenen før du pusser tenner, spiser eller drikker. Legg bomullsdotten i en plastikkpose eller pakk den inn i gladpack og legg den i en konvolutt. Hvis du lider av en smittsom sykdom ber vi deg isteden sende et bilde av deg selv eller den personen du ønsker undersøkt. Det kan ikke være andre mennesker tilstede på bildet. Personen som skal undersøkes må oppta minst 60 % av bildet. Det kan godt være et bilde som er 5 - 10 år gammelt, det vil fortsatt bære de nåværende svingningene.

 

Vi trenger deretter fullt navn, alder, kjønn, samt full returadresse. Se skjemaet til utfylling nedenfor. Beskriv symptomene/plagene dine, eventuell medisinsk diagnose eller det du ønsker behandlet. Det er også til stor hjelp for oss å bli informert om tidligere sykdommer (inkl. sykdommer i barndommen), operasjoner, fjerning av organer eller annet du tror kan være viktig.

 

Send denne informasjonen til

Randi Melhus

Bingenvegen 69

1923 Sørum

 

En test koster fra 1000,- litt avhengig av hva du ønsker å jobbe med. Kontonummer for testen: 05406923500, gi eventuelt penger til din terapeut.

Informasjonsskjema vedrørende spyttprøve. OBS: Legg med bilde!

 

 

Vi har taushetsplikt. All informasjon behandles konfidensielt!